CHỐT SỐ Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :26-02-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
26-02-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
25-02-20Bến Tre: 376,
Vũng Tàu: 370,
Bạc Liêu: 581
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
700
24-02-20TP HCM: 092,
Đồng Tháp: 057,
Cà Mau: 797
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
552
23-02-20Tiền Giang: 934,
Kiên Giang: 174,
Đà Lạt: 572
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
828
22-02-20TP HCM: 193,
Long An: 375,
Bình Phước: 468,
Hậu Giang: 592
Trượt774
21-02-20Vĩnh Long: 238,
Bình Dương: 650,
Trà Vinh: 073
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
782
20-02-20Tây Ninh: 658,
An Giang: 909,
Bình Thuận: 653
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
417
19-02-20Đồng Nai: 407,
Cần Thơ: 910,
Sóc Trăng: 161
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
388
18-02-20Bến Tre: 760,
Vũng Tàu: 854,
Bạc Liêu: 710
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
626
17-02-20TP HCM: 332,
Đồng Tháp: 741,
Cà Mau: 692
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
707
16-02-20Tiền Giang: 311,
Kiên Giang: 438,
Đà Lạt: 038
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
509
15-02-20TP HCM: 041,
Long An: 659,
Bình Phước: 436,
Hậu Giang: 715
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
466
14-02-20Vĩnh Long: 867,
Bình Dương: 317,
Trà Vinh: 151
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
606
13-02-20Tây Ninh: 121,
An Giang: 835,
Bình Thuận: 281
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
718
12-02-20Đồng Nai: 610,
Cần Thơ: 850,
Sóc Trăng: 942
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
486
11-02-20Bến Tre: 291,
Vũng Tàu: 431,
Bạc Liêu: 233
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
601
10-02-20TP HCM: 283,
Đồng Tháp: 978,
Cà Mau: 366
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
325
09-02-20Tiền Giang: 078,
Kiên Giang: 641,
Đà Lạt: 257
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
408
08-02-20TP HCM: 841,
Long An: 205,
Bình Phước: 727,
Hậu Giang: 804
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
641
07-02-20Vĩnh Long: 296,
Bình Dương: 500,
Trà Vinh: 227
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
637
06-02-20Tây Ninh: 911,
An Giang: 108,
Bình Thuận: 382
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
468
05-02-20Đồng Nai: 832,
Cần Thơ: 663,
Sóc Trăng: 834
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
481
04-02-20Bến Tre: 536,
Vũng Tàu: 517,
Bạc Liêu: 431
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
426
03-02-20TP HCM: 050,
Đồng Tháp: 764,
Cà Mau: 936
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
380
02-02-20Tiền Giang: 571,
Kiên Giang: 962,
Đà Lạt: 716
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
557
01-02-20TP HCM: 823,
Long An: 726,
Bình Phước: 216,
Hậu Giang: 540
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
731
31-01-20Vĩnh Long: 950,
Bình Dương: 792,
Trà Vinh: 336
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
636
30-01-20Tây Ninh: 350,
An Giang: 888,
Bình Thuận: 055
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
451
29-01-20Đồng Nai: 991,
Cần Thơ: 363,
Sóc Trăng: 547
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
748
28-01-20Bến Tre: 214,
Vũng Tàu: 652,
Bạc Liêu: 205
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
698
27-01-20TP HCM: 309,
Đồng Tháp: 779,
Cà Mau: 087
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
697
26-01-20Tiền Giang: 590,
Kiên Giang: 774,
Đà Lạt: 567
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
789